De arbeidsmarkt verandert. Door digitalisering en globalisering komen er nieuwe banen bij en verdwijnen er banen. Het wordt steeds belangrijker om inzetbaar te blijven. Het volgen van een training of opleiding past daarbij.

Overheid zit niet stil
Als opleider spelen wij daar uiteraard op in. Met onze Future skills-trainingen bijvoorbeeld. Maar ook in Den Haag zit men niet stil. Met de nieuwe ontwikkelingen rond het Persoonlijk ontwikkelbudget zetten minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Van Engelshoven (Onderwijs) zich in voor een leven lang ontwikkelen.

Nederland doet het internationaal gezien al best goed op het gebied van leven lang ontwikkelen. Maar het kan natuurlijk altijd beter. In de huidige kenniseconomie zijn naast kennis, ook vaardigheden en competenties van groot belang. Deze ontwikkelt een werknemer niet alleen in het werk, maar ook tijdens opleidingen, cursussen en trainingen. Daarom vindt de overheid het belangrijk dat er voldoende geld en tijd beschikbaar is om mensen op de arbeidsmarkt de mogelijkheid te geven om zichzelf te ontwikkelen.

STAP vooruit
Om te zorgen dat iedereen die vooruit wil ook de (financiële) mogelijkheden heeft, vervangt het kabinet de fiscale scholingsaftrek met het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000,- tot € 2.000,- per persoon.

Best een bijzondere regeling. Want zoals het er nu uitziet, komt iedereen in aanmerking voor het STAP-budget. Uiteraard wordt wel gekeken of iemand niet al recht heeft op studiefinanciering of andere vormen van publieke financiering van onderwijs.

Hoe werkt het?
Wil jij je aanmelden voor een opleiding of training? Dan hoef jij je straks alleen maar online aan te melden voor het STAP-budget en aan te geven welke opleiding je wil volgen. Na goedkeuring van de aanvraag betaalt de overheid het budget direct aan de opleidingsinstelling en kan jij van start. Daardoor is het STAP-budget toegankelijk en eenvoudig in het gebruik.

Minister Koolmees: “Het is belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk. En dat ze daarmee aan de slag gaan. Dat moet vanzelfsprekend worden. Dat is niet alleen nodig voor de arbeidsmarkt – het is ook heel leuk om nieuwe dingen te leren en nieuwe dingen te doen.”

Let op!
De ministeriële regeling die het zogenoemde STAP-budget introduceert, is nog niet actief. De regeling gaat in 2020 van start. De internetconsultatie is inmiddels gesloten. Houd onze nieuwsbrieven in de gaten voor meer nieuws rond het STAP-budget.

Persoonlijk ontwikkelbudget via werkgever
Ook werkgevers bieden vaak een persoonsgebonden budget aan voor opleidingen en trainingen.

Aan de slag met een opleiding of training? Denk dan eens aan:

Bron
Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen